Sašo Živković – intervju s podjetnikom, ekonomistom in direktorjem podjetja Intermatic

Med pripravami na nastop na mednarodnem sejmu Intertraffic v Amsterdamu smo se pogovarjali z našim direktorjem Sašem Živkovićem. V intervjuju je z nami delil misli o svojih začetkih, trendih na trgu elektronskih naprav in izzivih pri tej dejavnosti. Zaupal nam je zgodbo o uspehu podjetja ter njegove poglede na podjetništvo, razvoj in prihodnost.

Sašo Živković - podjetnik in ekonomist

IM: Kako se je začela vaša podjetniška pot in kakšna je bila vaša vizija ob ustanovitvi podjetja Intermatic inženiring & consulting, d. o. o.?

Sašo Živković: Treba je ločiti moje začetke in začetke podjetja Intermatic. Podjetje je ustanovil oče leta 1989, kar je pet let po mojem rojstvu. Oče, po izobrazbi elektrotehnik, je podjetje ustanovil kot nadaljevanje obrti na področju razvoja elektronskih komponent in naprav. Posredno sem bil tako že od mladih nog povezan s podjetjem oziroma podjetništvom. Tako sem na primer že pri desetih letih prodajal stripe in školjke, pozneje učbenike ter knjige in tako naprej. Prva ‘študentska’ dela sem začel opravljati že v osnovni šoli. V srednji šoli sem dvakrat odšel za več kot mesec dni v Nemčijo, kjer sem delal v proizvodnji. V prodajo in podjetništvo sem tako vpet že od otroštva, resnejši koraki pa so se začeli dogajati pred 15 leti, ko sem začel uradno pot v našem podjetju.

IM: Vaše podjetje Intermatic ima dolgo zgodovino. Kako bi opisali razvoj in rast podjetja od njegove ustanovitve leta 1989 do danes?

Sašo Živković: Podjetje je na trgu že 35 let. Kot nadaljevanje obrti z dvema zaposlenima ob ustanovitvi je šlo podjetje skozi različne faze. Napredek v računalništvu je pomenil prvo spremembo, saj smo poleg razvoja različnih elektronskih komponent med drugim postavljali računalniške mreže tudi za nekatera večja podjetja, kot je npr. Zavarovalnica Generali. Večje spremembe so se začele dogajati okoli leta 1995, ko sta se začeli oblikovati dve področji – dobava in vzdrževanje sistemov za nadzor prometa ter sistemov za merjenje pretoka predvsem v mlečni industriji. V obe dejavnosti smo močno vpeti še danes, kjer imamo na področju prometa približno 80-odstotni tržni delež, na področju merjenja pretoka pa skoraj stoodstotni.

V zadnjih letih se vse bolj usmerjamo v lastni razvoj tako programskih kot tudi strojnih rešitev. Vse večji lastni razvoj in proizvodnja sta glavni usmeritvi tudi za prihodnost.

IM: Kateri so ključni mejniki ali dosežki, ki jih štejete za najpomembnejše v zgodovini podjetja?

Sašo Živković: Pogosto so mejniki že nekatere ‘manjše’ stvari, ki se ti zgodijo skozi življenje, in ko s trudom in trdim delom dosežeš neke večje uspehe, si rečeš, to je bil pa mejnik, bil sem na pravem mestu ob pravem času. V podjetju med nekatere večje mejnike zagotovo sodi dobava več kot 20 cistern in merilnih sistemov Ljubljanskim mlekarnam leta 2005, ko smo postavili prvi sodoben in avtomatiziran sistem merjenja pretoka in vzorčenja v Sloveniji. Nekaj let pozneje nam je po več letih dela uspelo skleniti posel dobave merilnikov hitrosti za Direkcijo za ceste RS oziroma Dars ter Policijo. Pred tem avtomatiziranega sistema meritev hitrosti v Sloveniji še nismo poznali. V zadnjih letih lahko za prelomnico štejemo tudi vlaganja v lasten razvoj, programske aplikacije in naprave v obeh dejavnostih, sami smo denimo razvili števec kolesarjev, pešcev, vozil in ga združili v ločeno blagovno znamko Countmatic.

IM: Podjetje Intermatic se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in vzdrževanjem elektronskih naprav. Kako bi opisali glavne dejavnosti vašega podjetja in kako se razlikujejo od konkurence?

Sašo Živković: Treba se je zavedati, da je Slovenija zelo majhen trg. To ima kar nekaj slabosti, vendar tudi nekatere prednosti, če jih znaš prepoznati in izkoristiti. Zaradi svoje velikosti oziroma, bolje rečeno, majhnosti je domači trg eden manjših v Evropi. Posledično ne moremo pričakovati enake prodaje, kot jo ima lahko v naši dejavnosti na domačen trgu neko nemško podjetje ali na primer poljsko. Na drugi strani pa to pomeni tudi nekoliko manjšo zanimanje drugih podjetij za takšen trg. Če v ta kontekst postavimo še nekoliko nišno dejavnost in dejstvo, da smo bili eni prvih na trgu in imamo danes največ izkušenj na svojem področju, je to prednost, ki lahko veliko pomeni. Posebej smo osredotočeni na stalni razvoj in napredek ter izpolnjevanje potreb naših strank, medtem ko smo kot podjetje prilagodljivi za spremembe.

IM: Kako se podjetje Intermatic prilagaja spremembam in novim trendom na trgu elektronskih naprav? Kakšne strategije uporabljate, da ostajate konkurenčni in inovativni?

Sašo Živković: Kot sem že omenil, se poskušamo pozicionirati v segmentih, ki niso že poplavljeni s podobnimi izdelki in različnimi podjetji. Lasten razvoj in ne preveliko podjetje (podjetje dosega počasno, a stabilno rast že od svojega začetka) nam omogočata prilagodljivost, hitrejše odzivanje na spremembe in zahteve trga ter generiranje rešitev, ki jih potrebujejo naši naročniki.
V podjetju so tudi s tem namenom pretežno zaposleni inženirji (elektrotehniki, programerji, mehatroniki itd.). Zanimivo je, da je podjetje že nekaj let brez prodajalca. Že od leta 2020, ko sem prevzel vodenje podjetja, poleg vodenja skrbim tudi za prodajo. Letos je končno napočil čas, ko načrtujemo zaposlitev prodajnika. Še posebej, ker z novimi produkti merimo predvsem na trg zunaj naših meja.

Sašo Živković - direktor podjetja Intermatic

IM: V vašem podjetju se posebej osredotočate na trženje in vzdrževanje sredstev za prometno varnost in elektronskih naprav za merjenje pretoka. Kakšni so glavni izzivi pri teh dejavnostih in kako jih rešujete?

Sašo Živković: Eden od izzivov je zagotovo prodaja, če se navežem na prejšnje vprašanje. Sicer pa je lasten razvoj za seboj potegnil kar nekaj stvari, tako da bo treba v podjetje pripeljati še dodatne razvojnike.
Hkrati sta obe glavni področji, kjer delujemo, dokaj specifični. Večja naročila se zgodijo vsakih nekaj let in jih je težko napovedati. Tako nam pomaga ravno razvejenost dejavnosti in s tem tudi vir prihodka.
Se pa čedalje bolj spogledujemo tudi z zahodnoevropskim in svetovnim trgom, poleg Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije, kjer smo že navzoči.

IM: Kako podjetje Intermatic uporablja napredne tehnologije, kot so merilniki hitrosti in naprave za štetje in analizo prometa, za izboljšanje prometne varnosti in učinkovitosti?

Sašo Živković: Prometna varnost je zelo široko področje in s tem tudi ukrepi in deležniki, ki pri tem sodelujejo. Številne državne in tudi nevladne institucije se ukvarjajo s prometno varnostjo – podjetja, ki zagotavljajo različne rešitve, šole in s tem povezana vzgoja in ne nazadnje starši kot vzorniki mladim. Vsi deležniki in ukrepi morajo biti smiselno določeni, usklajeni in izvedeni. Treba se je zavedati tudi tega, da se kultura vožnje oziroma vozne navade spreminjajo počasi ter so odvisne tudi od ekonomskega stanja v državi. Statistično najslabše države, kar se tiče nesreč in smrtnih žrtev na cestah, so tiste, kjer je tudi slabo ekonomsko stanje.

V podjetju Intermatic zagovarjamo sistematični pristop. Na našem področju to pomeni umirjanje prometa in hitrosti najprej s tako imenovanimi mehkimi ukrepi. To so načini, kjer se voznike opozarja na določene nevarnosti ali previsoko hitrost s preventivnimi sredstvi (prikazovalniki ‘VI VOZITE’, utripalke, osvetlitev in označitev rizičnih mest, prazna radarska ohišja), manjšimi gradbenimi posegi v vozišču, talnimi oznakami in podobno.
Če ti ukrepi ne zaležejo, se je pri določenem manjšem odstotku voznikov treba poslužiti tudi represivnih ukrepov v smislu merilnikov hitrosti, ki na koncu (žal) kažejo najboljše rezultate. Na srečo se je v zadnjih letih odnos ljudi do represivnih sredstev zelo spremenil. Večina ljudi jih že dojema kot ukrepe, ki dajejo najboljše rezultate.

Pripomorejo namreč k največjemu padcu povprečnih in maksimalnih hitrosti. Je pa pomembno, da so postavljeni na mestih, kjer je to res nujno, in kaznujejo hitrosti voznikov, ki so na tistih cestah nevarni.

IM: Omenili ste lasten razvoj števcev kolesarjev, pešcev, vozil. Kakšna je uporabna vrednost teh števcev?

Sašo Živković: Izrazi, kot so trajnostna mobilnost, obnovljivi viri energije, manj emisij itd., so teme, o katerih se že nekaj časa veliko govori. Tudi v svetovnem merilu, predvsem pa Evropska unija veliko denarja namenja temu področju. Evropska sredstva so namenjena izgradnji kolesarskih poti, samo v Sloveniji se je v zadnjih letih zgradilo več kot 200 kilometrov kolesarskih površin. Najpomembnejše je ugotavljanje stanja pred gradnjo nove kolesarske steze in po njej. Brez samodejnih naprav za štetje kolesarjev ne moremo ugotavljati stanja prej in potem, prav tako ne moremo ugotavljati trendov v kolesarskem prometu. Tako so števci kolesarjev nepogrešljivo sredstvo za spremljanje kolesarske statistike, hkrati pa s pomočjo prikaza dnevnega in letnega števila kolesarjev spodbujajo uporabo koles kot prevoznega sredstva.

Podobno je s števci pešcev in pohodnikov. V našem največjem parku, Triglavskem narodnem parku, do pred nekaj leti (dokler jim nismo dobavili prvih števcev pohodnikov) sploh niso natančno vedeli, koliko obiskovalcev imajo skozi leto. Zdaj, ko spremljajo število obiskovalcev parka, lahko končno argumentirajo nekatere predloge, izvajajo ukrepe, ki so usmerjeni v ohranjanje parka, živalskih vrst itd.

IM: Kako vaše podjetje zagotavlja visoko kakovost storitev in izdelkov svojim strankam? Kakšni so vaši standardi kakovosti in kako jih vzdržujete?

Sašo Živković:  V poslovanje podjetja smo v svoji zgodovini vpeljali dva standarda, in sicer ISO/IEC27001 za upravljanje informacijske varnosti ter ISO/IEC 17020 v okviru kontrolnega organa za merilnike hitrosti. Načrtujemo tudi realizacijo standarda ISO 9001.

Sistem kakovosti, standardizacija postopkov, sistema dela, obveščanja, sodelovanja, prodajnih in poprodajnih procesov, in še bi lahko našteval, vsa ta področja konstantno razvijamo.

Standardizirani procesi pomagajo sodelavcem pri njihovem delu in ne nazadnje strankam. Že od samega začetka želimo biti prepoznavni po visoko kakovostnih izdelkih in storitvah in mislim, da nam je to tudi uspelo. To potrjujejo tudi povratne informacije naših kupcev. Za dolgoročno navzočnost na trgu, sodelovanje z istimi naročniki, konkurenčno prednost in razvoj podjetja, je odločilnega pomena zadovoljstvo naših kupcev in tega se zavedamo. K temu bomo težili tudi v prihodnje.

IM: Kakšne načrte ima podjetje Intermatic za prihodnost? Kateri so vaši cilji in strategije za nadaljnjo rast in razvoj podjetja?

Sašo Živković:  Kot sem že omenil, je to lasten razvoj. Skupina števcev, ki smo jih razvili v zadnjih letih in zaokrožili pod blagovno znamko Countmatic, in podpornih programskih aplikacij je šele začetek. Prav tako širitev na tuje trge, kjer se želimo uveljaviti in dokazati kakovost ter sodobne rešitve, ki lahko konkurirajo tudi največjim svetovnim proizvajalcem.

Obseg dela se stalno povečuje. V zadnjih sedmih letih smo promet povečali za sto odstotkov, število zaposlenih raste iz leta v leto, prav tako pa razvoj in število naših produktov.

Sašo Živković - intervju

IM: Kaj si želite, da ljudje vedo o vašem podjetju, česar morda še ne poznajo? Ali imate kakšno sporočilo za stranke ali potencialne stranke?

Sašo Živković:  Mislim, da je marsikdo izvedel kar nekaj novih informacij že iz tega intervjuja. Sicer pa naslednja misel, ki se je tudi sam držim: ‘Nikoli se ne nehaj učiti in razvijati.’

Podobno miselnost poskušam vzpodbujati med zaposlenimi in jo aktivno vključevati v delovanje podjetja.

Verjamem, da s trdim delom, poštenostjo, odprto glavo, iskanjem rešitev, ne težav in v končni fazi implementiranjem dobrih rešitev in kakovostnih naprav soustvarjamo učinkovito okolje in dodano vrednost zase ter za naše naročnike, partnerje in širše.

Poleg tega pa je zame izredno pomembno tudi graditi in ohranjati dobre odnose. Zavedam se, da preživimo velik del svojega življenja v delovnem okolju, zato je ključnega pomena, da ta čas izkoristimo na najboljši možen način. Zgraditi dobre in iskrene odnose s sodelavci in strankami je ključno za uspeh in rast tako posameznika kot tudi podjetja. To spoznanje postaja vedno bolj očitno in pomembno z vsakim novim korakom, ki ga naredimo.

IM: Za konec, kako bi povzeli poslanstvo podjetja in v kakšni vlogi vidite sebe v industriji elektronskih naprav in prometne varnosti?

Sašo Živković:  Biti družbeno odgovorno podjetje, graditi dobre odnose znotraj in zunaj podjetja ter zagotavljati rešitve, ki bodo pripomogle k širši družbeni koristi in dobrobiti vseh nas.